Výchovný poradce

Výchovná poradkyně pro I. stupeň 

Mgr. Veronika Hoffmannová 

Email: veronika.hoffmannova@zssmrzovka.cz

Výchovný poradce pro II. stupeň 

Mgr. Zdeněk Medlík

Email: zdenek.medlik@zssmrzovka.cz