Projekty

Vybudování odborné učebny a kabinetů pro ZŠ Smržovka 

Předmětem projektu Vybudování odborné učebny a kabinetů pro ZŠ Smržovka je rekonstrukce odborné učebny cizích jazyků a kabinetů v obci Smržovka a zároveň pořízení vybavení a techniky do těchto prostor. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.

Cíle projektu:

"Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky".

„Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.“

Projekt „Vybudování odborné učebny a kabinetů pro ZŠ Smržovka " je spolufinancován Evropskou unií.

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

ZŠ Smržovka se účastní projektu v rámci Národního plánu obnovy - doučování. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. ZŠ tak může žákům nabídnout doučování zdarma. 

 

Šablony I.

Od 1. 9. 2017 realizujeme projekt Jedna škola, jeden tým v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši přibližně 894 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání pedagogů formou seminářů i stáží v jiných základních školách, na realizaci čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her, na doučování žáků a také na práci školního asistenta.


Projekt bude realizován do 31. 8. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony II.

Od 1. 9. 2019 realizujeme projekt Jedna škola, jeden tým II. v rámci výzvy Šablony II. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci tohoto projektu obdržela naše základní škola dotaci v celkové výši 1 429 283 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na práci školního asistenta, dále na vzdělávání pedagogických pracovníků školy i školní družiny a také na realizaci projektových dní, doučování žáků, čtenářských klubů i klubů zábavné logiky a deskových her. Finance z projektu jsou určeny také na inovaci ICT vybavení školy a vzdělávání s tím spojené.

 

Projekt bude realizován do 31. 8. 2021 a je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony III.

Od 1. 9. 2021 realizujeme projekt Jedna škola, jeden tým III. v rámci výzvy Šablony III. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci tohoto projektu obdržela naše základní škola dotaci v celkové výši 731 150 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na práci školního asistenta, na realizaci projektových dní a zájmových klubů pro žáky. Finance z projektu jsou určeny také na inovaci ICT vybavení školy a vzdělávání s tím spojené.

Projekt bude realizován do 30. 6. 2023 a je spolufinancován Evropskou unií.