Výchovná poradkyně

Mgr. Veronika Hoffmannová
výchovná poradkyně pro I. stupeň
Telefon: 483 382 222
Email: veronika.hoffmannova@zssmrzovka.cz
Mgr. Michaela Komorousová
výchovná poradkyně pro II. stupeň
Telefon: 483 382 222
Email: michaela.komorousova@zssmrzovka.cz