Školní ples

Vážení rodiče, 

ZŠ Smržovka pořádá ve spolupráci s Parkhotelem opět školní ples, který se uskuteční 16. 3. 2024. Tímto bychom Vás chtěli pozvat a zároveň poprosit o podporu. Celý výtěžek plesu je věnován na školní aktivity žáků ZŠ Smržovka, zejména pak na školní olympiádu. Podpořit nás můžete finančně (přispět na nákup cen do tomboly), materiálně (věnovat cenu do tomboly) nebo Vaší účastí na plese (zakoupení lístků). Na finanční příspěvek můžeme sepsat darovací smlouvu. Lístky zamlouvejte u paní ředitelky. Děkujeme za vaši případnou podporu.