Informace

Zápis dětí do 1. tříd proběhne za přítomnosti dětí a rodičů dne 13. 4. 2023 od 14:30 do 17:00 v budově I. stupně Školní 828.

Zapsáni budou žáci dle kritérií zveřejněných níže. 

Děti, které nemají trvalé bydliště ve Smržovce, se do registračního systému nezapisují. 

 

Zápis proběhne následujícím způsobem:  

 

1) elektronické vyplnění formuláře 

Online formulář bude dostupný na stránkách školy od 29. 3. 2023 12:00 do 10. 4. 2023 23:59.

Správným vyplněním všech údajů ve formulářích zjednodušíte proces zápisu. 

 

2) zápis ve škole 

Proběhne dne 13. 4. 2023 od 14:30 do 17:00 za přítomnosti dětí a rodičů v budově I. stupně Školní 828.

registračním systému na webu školy se zapište na čas, který Vám vyhovuje. Systém bude zpřístupněn od 29. 3. 2023 od 12.00 do 10. 4. 2023 23:59. 

S sebou přineste originál (kopii) rodného listu. 

V případě nemoci dítěte se rodič domluví s vedením školy na náhradním termínu zápisu.

 

Odklady

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, obdrží v den zápisu od ředitelky školy formulář Žádost o odklad. Při podání žádosti rodič doloží souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Žádost o odklad musí být podána nejpozději do 31. května 2023. 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
kritéria zápis.pdf0,15MB