Informace

Zápis dětí do 1. tříd proběhne za přítomnosti dětí a rodičů dne 13. 4. 2023 od 14:30 do 17:00. 

Zapsáni budou žáci dle kritérií zveřejněných níže. 

Děti, které nemají trvalé bydliště ve Smržovce, se do registračního systému nezapisují. 

 

Zápis proběhne následujícím způsobem:  

 

1) elektronické vyplnění formuláře 

Online formulář bude dostupný na stránkách školy od 29. 3. 2023 12:00 do 10. 4. 2023 23:59.

Správným vyplněním všech údajů ve formulářích zjednodušíte proces zápisu. 

 

2) zápis ve škole 

Proběhne dne 13. 4. 2023 od 14:30 do 17:00 za přítomnosti dětí a rodičů.

registračním systému na webu školy se zapište na čas, který Vám vyhovuje. Systém bude zpřístupněn od 29. 3. 2023 od 12.00 do 10. 4. 2023 23:59. 

S sebou přineste originál (kopii) rodného listu. 

V případě nemoci dítěte se rodič domluví s vedením školy na náhradním termínu zápisu.

 

Odklady

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, obdrží v den zápisu od ředitelky školy formulář Žádost o odklad. Při podání žádosti rodič doloží souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Žádost o odklad musí být podána nejpozději do 31. května 2023. 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
kritéria zápis.pdf0,15MB